Machine 1776925 1280

Online marketing plan

Post Series: Een gedetailleerde gids voor online marketing advies

Na de analyse van de online marketing situatie moet er een plan (advies) op maat komen en dit is afhankelijk van de doelstellingen van het product. Bepaalde producten doen het bijvoorbeeld beter op social media dan andere.

Ikzelf maak onderscheid in twee soorten plannen:

  1. Een breed online marketing plan waarbij de strategie meerdere mediums betreft, bijvoorbeeld een combinatie van social media, zoekmachine marketing en e-mail marketing om een bepaald doel te bereiken. Dit heet ook wel een online marketing plan.
  2. Een specifiek plan waarbij één medium centraal staat. Een social media plan, een website ontwikkelingsplan, een e-mail marketing campagne plan enzovoort. Dit soort plan kan zich dus opsplitsen in bijvoorbeeld:
    • Een social media plan
    • Een website-ontwikkel plan
    • Een website optimalisatie plan
    • Een zoekmachine marketing plan

Welk soort plan het meest relevant is hangt af van de situatie, een voorbeeld is als uit de online marketing analyse voortvloeit dat e-mail marketing het beste presteert als medium terwijl het nog te weinig benut wordt. In dat geval is het verstandig om een specifiek plan te maken voor dit medium.

Het belang van goed online marketing advies

Kort gezegd, het garbage in, garbage out principe. Goede stragieën en tactieken gebasseerd op heldere informatie en kennis zijn essentieel om doelstellingen te behalen en geld en tijd te besparen.

Hoe meer kennis en ervaring in online marketing, het schrijven van plannen, het optimaliseren van processen, jouw product en je markt een online marketeer heeft hoe beter het advies wordt.

Indien je online marketing uitbesteed is het daarom ook aan te raden om iemand te zoeken met ervaring en/of affiniteit met jouw product en markt.

Wat staat er in een online marketing advies plan?

Elk plan is natuurlijk anders maar de opbouw en de structuur van de plannen is grotendeels gelijk.

De volgende onderwerpen worden besproken:

online marketing advies plan

Een samenvatting van de belangrijkste punten in het advies. Als ondernemer heb je het vaak druk en is er niet altijd de tijd om een uitgebreid rapport te lezen.

De opdracht ook wel probleemstelling waarin de uitdaging van de onderneming beschreven staat. De opdracht is specifiek beschreven, zodat de doelstellingen op hun beurt dit ook kunnen zijn.

Bekende bedrijfsinformatie voortvloeiend uit gesprekken en online marketing data. De vraag waar sta je nu? wordt in dit hoofdstuk beantwoord.

De doelstellingen van de ondernemer die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn geformuleerd (S.M.A.R.T).

Het kader waarin zaken als het budget, uren, aantal werknemers en tijd worden beschreven. Dit hoofdstuk maakt de doelstellingen nog specifieker.

De strategieën en tactieken waarin de methode wordt beschreven met de reden van gebruik. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Hoe gaan we de doelstellingen halen? Ook de strategieën en tactieken worden S.M.A.R.T beschreven.

De verwachte kosten van de oplossingen.

De verwachte baten van de oplossingen.

De planning van tijd voor de oplossingen.

Als afsluiter staan de bronnen en bijlagen onderaan het advies rapport.

Jouw online marketing advies plan

Iedereen die aan online marketing doet, heeft wel een plan. Echter niet altijd op papier en niet altijd specifiek.

De professionelere aanpak is om helderheid te creeëren met specifieke doelstellingen, een specifiek kader, een duidelijke oplossing en planning. Dit is al helemaal van belang wanneer je online marketing uitbesteed.

Heb je vragen over online marketing advies of heb je interesse in je eigen online marketing plan? Je kunt me altijd bellen of mailen (informatie staat aan de bovenkant van de website).

Ook een mogelijkheid is om je website-url via het onderstaande formulier en dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *